Πυράντοχο Γυαλί

Πυράντοχο Γυαλί

Επίπεδο γυαλί με ενσωματωμένο συρμάτινο πλέγμα το οποίο καθυστερεί την θραύση σε περίπτωση φωτιάς καθυστερώντας έτσι την διασπορά της φωτιάς και του καπνού.

Επίπεδο γυαλί με ενσωματωμένο συρμάτινο πλέγμα το οποίο καθυστερεί την θραύση σε περίπτωση φωτιάς καθυστερώντας έτσι την διασπορά της φωτιάς και του καπνού.

Τέτοια υάλωση κατηγοριοποιείται ως Τάξης G (που ανθίσταται φωτιά και προλαμβάνει την διασπορά της φωτιάς και του καπνού για συγκεκριμένη χρονική περίοδο) ή Τάξης F (που έχει τα χαρακτηριστικά της Τάξης G αλλά επιπλέον παρεμποδίζει την διασπορά της ακτινοβολούμενης θερμότητας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο).

Νέες εξελίξεις περιλαμβάνουν προ-ενταμένο γυαλί από βοροπυρίτιο - χωρίς μεταλλικό πλέγμα - και διπλή υάλωση με τον διάκενο χώρο γεμισμένο από διογκωμένο υλικό το οποίο δρα ως ασπίδα θερμότητας.

 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ Πυραντίσταση : 60-120min

 • Pyroshield clear 6mm( 60min )
  Pyroshield clear : Διάφανος φραγμός στις φλόγες, στον καπνό, και στα θερμά αέρια. Το γυαλί συγκρατείται από ένα αναπόσπαστο συγκολλημένο ατσάλινο πλέγμα.
  Πυραντίσταση : μέχρι 60 λεπτά
  Πάχος : 6 χιλ..
  Ηχομείωση : 32 dB
  K-value : 5.7 W/m²K
 • Pyroshield safety texture 7 mm (120 min )
  Pyroshield Safety Texture : Ένα σχεδόν διάφανο γυαλί το οποίο εξασφαλίζει ολοκληρωμένη προστασία από φλόγες, καπνό και θερμά αέρια. Συγκολλημένο σε ατσάλινο πλέγμα.
  Πυραντίσταση : μέχρι 120 λεπτά
  Πάχος : 7 χιλ..
  Ηχομείωση : 32 dB
  K-value : 5.7 W/m²K

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ