Έγχρωμοι Υαλοπίνακες

Έγχρωμοι Υαλοπίνακες

Γυαλιά με χρωστικές ουσίες προστιθέμενες στο γυαλί κατά την κατασκευή του που του δίνουν στο γυαλί το χρώμα όπως επίσης και οπτικές και θερμικής μείωσης δυνατότητες.

Γυαλιά με χρωστικές ουσίες προστιθέμενες στο γυαλί κατά την κατασκευή του που του δίνουν στο γυαλί το χρώμα όπως επίσης και οπτικές και θερμικής μείωσης δυνατότητες.

Το χρώμα εκτείνεται ομοιόμορφα σε όλος το πάχος του γυαλιού .

Τυπικά χρώματα είναι:

• Fime
• Bronze
• Μπλε
• Πράσινο

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ