Έγχρωμοι Υαλοπίνακες

Έγχρωμοι Υαλοπίνακες

Γυαλιά με χρωστικές ουσίες προστιθέμενες στο γυαλί κατά την κατασκευή του που του δίνουν στο γυαλί το χρώμα όπως επίσης και οπτικές και θερμικής μείωσης δυνατότητες.