Scroll Top
Η καλύτερη λύση στο ενεργειακό γυαλί!

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η «Τσαντίλας Εμπορία Επεξεργασία Κρυστάλλων Ε.Π.Ε.» αποτελεί την εξέλιξη της ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΜΙΑ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του γυαλιού εδώ και τριάντα οκτώ χρόνια με κύριο σκοπό τον σαφή προσδιορισμό των απαιτήσεων του πελάτη και την άμεση εξυπηρέτησή του. Η εταιρεία διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και προδιαγραφές που ορίζονται από το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 και η παραγωγή των προϊόντων γίνεται σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προδιαγραφών και φέρουν πιστοποίηση CE. Τα high-standards που έχουμε θέσει στην αγορά δεν μας εμπόδισαν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας ανεβάζοντας ακόμη ψηλότερα τον πήχη της ποιότητας στην επεξεργασία, κοπή και διπλή υάλωση υαλοπινάκων.

Αυτό επετεύχθη:

α) με την υπερσύχρονη γραμμή κοπής που έχει εξοπλιστεί η παραγωγή μας που δίνει την δυνατότητα αυτόματης φόρτωσης υαλοπινάκων μέσα από τελευταίας τεχνολογίας ραφιέρα, με συνολική δυναμικότητα κοπής 2000 m2 / 8ωρο και απόξυση επίστρωσης low-e, 1200m2/8ωρο.

β) με τις δυο αυτόματες γραμμές παραγωγής θερμοηχομωνοτικών υαλοπινάκων διπλής υάλωσης με θειόκολλα δυο συστατικών (κρύα), της οποίας η ανάμειξη πραγματοποιείται αυτόματα από τα μηχανήματα μας. Έτσι επιτυγχάνουμε το 100% των προδιαγραφών των ενεργειακών κρυστάλλων low–e για την διπλή υάλωσή τους.

Η μακρόχρονη παρουσία μας στο χώρο καθώς επίσης και η εξειδίκευση και εμπειρία των στελεχών μας και του εργατικού δυναμικού, εγγυώνται την διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την έγκαιρη παράδοση κάθε είδους έργου και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει παντός είδους υαλουργικές εργασίες τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, σε όλη την Ελλάδα και εξειδικεύεται στην επεξεργασία ενεργειακών υαλοπινάκων μαλακής επίστρωσης.

Οι πελάτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε είναι Εταιρείες Μεταλλικών Κατασκευών και Κατασκευών Αλουμινίου, Τζαμάδες, Τεχνικές Εταιρείες, Μηχανικούς , Ξενοδοχεία, Ιδιώτες και άλλοι, οι οποίοι είναι μόνιμοι και συνεχώς αυξανόμενοι.

Η καλύτερη λύση στο ενεργειακό γυαλί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρεία «Τσαντίλας Εμπορία Επεξεργασία Κρυστάλλων Ε.Π.Ε.» δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και εμπορία κοινών, διπλής υαλώσεως και εξειδικευμένων ειδών από γυαλί.

Η συνολική λειτουργία της εταιρείας διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.
Βασική φιλοσοφία αλλά και στόχος της Εταιρείας, μέσα από την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας, αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι:

 • Η παραγωγή των προϊόντων, σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Η παραγωγή των προϊόντων, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της.
 • Η συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος των παραγομένων προϊόντων κατά τη διάρκεια όλων των φάσεωνμέχρι και την παράδοση στον πελάτη.
 • Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζεται από την εταιρεία, με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών της.

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:
Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του συστήματος.
Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.
Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη.
Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.

Το ανθρώπινο δυναμικό της «Τσαντίλας Εμπορία Επεξεργασία Κρυστάλλων Ε.Π.Ε.» επιμορφώνεται με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας, την αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης και την διαρκή αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η εταιρεία μας είναι άρτια εξοπλισμένη με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της και την άμεση εξυπηρέτηση τους.

 • Γραμμή κοπής
  Αυτόματη γραμμή κοπής με δυνατότητα φόρτωσης υαλοπινάκων μέσα από τελευταίας τεχνολογίας ραφιέρα με συνολική δυνατότητα κοπής 2000 m2/8ωρο και απόξεση επίστρωσης low-e, 1200 m2/8ωρο
 • Πλυντήριο
  Το μηχάνημα αποτελείται από 5 ξεχωριστές ζώνες πλυσίματος και περιλαμβάνει ειδικό σύστημα αναγνώρισης των επιστρωμένων υαλοπινάκων των οποίων η πλύση γίνεται με ειδικές κυλινδρικές βούρτσες.
 • Πρέσσα
  Περιλαμβάνει ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα πρεσαρίσματος διπλών ή τριπλών υαλοπινάκων, μέσω της διπλής δράσης των υδραυλικών κυλίνδρων που πιέζουν τους υαλοπίνακες ομοιόμορφα. Επίσης έχει την δυνατότητα αυτόματης δίπλωσης των STRUCTUAL υαλοπινάκων.
 • Πηχακιέρα
  Αποτελείται από μια πλατφόρμα γωνίας 45 μοιρών για την κατασκευή ενιαίων μεταλλικών πλαισίων(χωρίς πλαστικές γωνιές), από χάλυβα και προφίλ αλουμινίου σε κάθε γωνιά επιλογής.
 • Τρυπάνι αερίου
  Αυτόνομο σύστημα για την διάτρηση των μεταλλικών πλαισίων για την πλήρωση του ευγενούς αερίου, πριν αυτό ακόμα γεμίσει με το αφυγραντικό υλικό (πυριτικό άλας).
 • Αλατιέρα
  Προλειτουργικό σύστημα για την διάτρηση και συμπλήρωση του αφυγραντικού υλικού (πυριτικό άλας).
 • Butil
  Διαδικασία πρώτης σφράγισης. Η επικάλυψη του butyl γίνεται με ακρίβεια και στις δυο πλευρές των μεταλλικών πλαισίων μέσω ενσωματωμένων αισθητήρων που κρατάνε το πλαίσιο σταθερό.
 • Ρομποτικό-κολλητικό
  Διαδικασία δεύτερης σφράγισης με θειόκολα δυο συστατικών της οποίας τα υλικά αναμιγνύονται αυτόματα (ρομποτικά). Η κόλληση γίνεται με τα γυαλιά σε κατακόρυφη θέση, ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωσή τους (κύρτωση).
 • Αμμοβολή
  Μηχάνημα αμμοβολής διαστάσεων 225*321
0
Projects Completed
0
Fresh Ideas
0
Satistied Clients
0
Hours of Work