Ιστορικό εταιρείας


Η «Τσαντίλας Εμπορία Επεξεργασία Κρυστάλλων Ε.Π.Ε.» αποτελεί την εξέλιξη της ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του γυαλιού εδώ και τριάντα οκτώ χρόνια με κύριο σκοπό τον σαφή προσδιορισμό των απαιτήσεων του πελάτη και την άμεση εξυπηρέτησή του. Η εταιρεία διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και προδιαγραφές που ορίζονται από το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 και η παραγωγή των προϊόντων γίνεται σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προδιαγραφών και φέρουν πιστοποίηση CE. Τα high-standards που έχουμε θέσει στην αγορά δεν μας εμπόδισαν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας ανεβάζοντας ακόμη ψηλότερα τον πήχη της ποιότητας στην επεξεργασία, κοπή και διπλή υάλωση υαλοπινάκων.

Αυτό επετεύχθη:

α) με την υπερσύχρονη γραμμή κοπής που έχει εξοπλιστεί η παραγωγή μας που δίνει την δυνατότητα αυτόματης φόρτωσης υαλοπινάκων μέσα από τελευταίας τεχνολογίας ραφιέρα, με συνολική δυναμικότητα κοπής 2000 m2 / 8ωρο και απόξυση επίστρωσης low-e, 1200m2/8ωρο.

β) με τις δυο αυτόματες γραμμές παραγωγής θερμοηχομωνοτικών υαλοπινάκων διπλής υάλωσης με θειόκολλα δυο συστατικών (κρύα), της οποίας η ανάμειξη πραγματοποιείται αυτόματα από τα μηχανήματα μας. Έτσι επιτυγχάνουμε το 100% των προδιαγραφών των ενεργειακών κρυστάλλων low–e για την διπλή υάλωσή τους.

Η μακρόχρονη παρουσία μας στο χώρο καθώς επίσης και η εξειδίκευση και εμπειρία των στελεχών μας και του εργατικού δυναμικού, εγγυώνται την διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την έγκαιρη παράδοση κάθε είδους έργου και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει παντός είδους υαλουργικές εργασίες τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, σε όλη την Ελλάδα και εξειδικεύεται στην επεξεργασία ενεργειακών υαλοπινάκων μαλακής επίστρωσης.

Οι πελάτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε είναι Εταιρείες Μεταλλικών Κατασκευών και Κατασκευών Αλουμινίου, Τζαμάδες, Τεχνικές Εταιρείες, Μηχανικούς , Ξενοδοχεία, Ιδιώτες και άλλοι, οι οποίοι είναι μόνιμοι και συνεχώς αυξανόμενοι.

Guardian

Επικοινωνία

  • Κεν.: ΠΕΟ Αθηνών-Θηβών, Μάνδρα
  • Τηλ.: 2105550592, Fax: 2105555809
  • Υποκ.: Πολυκράτους 57, Αθήνα
  • Τηλ.: 2105129966, Fax:2105129964