Ηχομείωση


Η ηχορρύπανση είναι σήμερα μία από τις κύριες αιτίες υποβάθμισης της ποιότητας ζωής στις πόλεις. Είναι επιβλαβής για την υγεία αυξάνοντας το στρες και δημιουργώντας προβλήματα ύπνου. Οι ηχομειωτικοί υαλοπίνακες είναι η λύση απομονώνοντας τον υπερβολικό θόρυβο και τις βλαβερές συνέπειές του. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με διπλούς ηχομονωτικούς υαλοπίνακες, είτε με laminate μονούς υαλοπίνακες που περιέχουν μια ή περισσότερες απλές ή ακουστικές μεμβράνες.

Για να καθοριστεί με αριθμούς πόσο καλό είναι ένα ηχομονωτικό, έχει δημιουργηθεί ο συντελεστής ηχητικής μείωσης R. Πρόκειται για τον Δείκτη Μείωσης Σταθμισμένου Ήχου, μετράται σε dB και αντιπροσωπεύει την απόδοση ακουστικής μόνωσης ενός δομικού στοιχείου για κάθε 1/3 οκτάβας μπάντα κεντραρισμένη ανάμεσα στις τιμές 100 και 3150 Hz. Να σημειωθεί ότι κάθε είδος γυαλιού και πάχος δεν έχει την ίδια ηχητική μείωση σε όλες τις συχνότητες.
Η ακουστική ενός κτηρίου καθορίζεται από την παροχή αποδεκτών συνθηκών διαμονής , διαβίωσης και εργασίας των ατόμων που ζουν και δραστηριοποιούνται στους χώρους του κτηρίου αυτού. Ένα σύνολο ηχητικών παραμέτρων οι οποίες καθορίζονται με τη χρήση ειδικών υπολογιστικών μεθόδων αλλά και μετρήσεων κάνουν δυνατή τη διάκριση επιπέδων ακουστικής άνεσης. Στην πράξη και σε ότι ειδικότερα αφορά τα παράθυρα πόρτες κ.λ.π έχει ιδιαίτερη σημασία να γνωρίζουμε την ηχομείωση που μπορεί να επιφέρει ένα τέτοιο παράθυρο σε σχέση με το επίπεδο των συνηθών θορύβων τους οποίους δέχεται ο χώρος που προστατεύεται από το παράθυρο αυτό. Μάλιστα η ηχομείωση αυτή έχει ενδιαφέρον στις χαμηλές περιοχές συχνοτήτων (περίπου μέχρι τα 600 Hz).

Συμφώνα με τον υπάρχοντα κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσδιορίζονται τα επίπεδα Μεγίστης ανεκτής στάθμης θορύβου σε κτήρια ως ακολούθως :

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB 
Γραφεία 35
Οικίες Ημέρα 30-35
Οικίες Νύχτα 20-25
Θέατρα 25
Νοσοκομεία 26

Guardian

Επικοινωνία

  • Κεν.: ΠΕΟ Αθηνών-Θηβών, Μάνδρα
  • Τηλ.: 2105550592, Fax: 2105555809
  • Υποκ.: Πολυκράτους 57, Αθήνα
  • Τηλ.: 2105129966, Fax:2105129964