Πυράντοχο Γυαλί


Επίπεδο γυαλί με ενσωματωμένο συρμάτινο πλέγμα το οποίο καθυστερεί την θραύση σε περίπτωση φωτιάς καθυστερώντας έτσι την διασπορά της φωτιάς και του καπνού. Τέτοια υάλωση κατηγοριοποιείται ως Τάξης G (που ανθίσταται φωτιά και προλαμβάνει την διασπορά της φωτιάς και του καπνού για συγκεκριμένη χρονική περίοδο) ή Τάξης F (που έχει τα χαρακτηριστικά της Τάξης G αλλά επιπλέον παρεμποδίζει την διασπορά της ακτινοβολούμενης θερμότητας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο). Νέες εξελίξεις περιλαμβάνουν προ-ενταμένο γυαλί από βοροπυρίτιο - χωρίς μεταλλικό πλέγμα - και διπλή υάλωση με τον διάκενο χώρο γεμισμένο από διογκωμένο υλικό το οποίο δρα ως ασπίδα θερμότητας.

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ Πυραντίσταση : 60-120min

• Pyroshield clear 6mm( 60min )

Pyroshield clear : Διάφανος φραγμός στις φλόγες, στον καπνό, και στα θερμά αέρια. Το γυαλί συγκρατείται από ένα αναπόσπαστο συγκολλημένο ατσάλινο πλέγμα.
Πυραντίσταση : μέχρι 60 λεπτά
Πάχος : 6 χιλ..
Ηχομείωση : 32 dB 
K-value : 5.7 W/m²K

• Pyroshield safety texture 7 mm (120 min )

Pyroshield Safety Texture : Ένα σχεδόν διάφανο γυαλί το οποίο εξασφαλίζει ολοκληρωμένη προστασία από φλόγες, καπνό και θερμά αέρια. Συγκολλημένο σε ατσάλινο πλέγμα.
Πυραντίσταση : μέχρι 120 λεπτά
Πάχος : 7 χιλ..
Ηχομείωση : 32 dB
K-value : 5.7 W/m²K

fire-resistance thubGuardian

Επικοινωνία

  • Κεν.: ΠΕΟ Αθηνών-Θηβών, Μάνδρα
  • Τηλ.: 2105550592, Fax: 2105555809
  • Υποκ.: Πολυκράτους 57, Αθήνα
  • Τηλ.: 2105129966, Fax:2105129964